GINOP-4.1.4-19
„Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” pályázati kivonat

Támogatás intenzitása: 55%

Támogatási összegek: 3-100 millió Ft

Önerő: saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.
Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.
Beadási időszak: 2019. november 11. 9.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig
A projekt területi korlátozása: Nem támogathatóak a Budapesten és a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatásban részesíthetők köre: A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis- és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fővolt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatható tevékenységek:

 1. A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

A fejlesztéssel érintett épület energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható:

 • Napkollektoros rendszer telepítése
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
 • Napelemes rendszer telepítése minimum 15 kWp teljesítménnyel
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre
 1. B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (hőszigetelés)
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

C ) Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

 

 

Az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

Beruházási költségek

Építéshez kapcsolódó költség:

– építés bekerülési értéke, vagy ezen belül: felújítás vagy beüzemelési költségek

– Építéshez kapcsolódó költségként elszámolhatóak az egyes tevékenységek során felmerülő járulékos költségek munkadíjként. Úgymint meglévő nyílászárók kiszerelése/kibontása; redőnyök illetve rovarhálók leszerelése; meglévő hőtermelők, hőleadók elbontása, leszerelése; világítótestek, armatúrák, korlátok, tűzlétrák, párkányok, ereszcsatornák, szegélyek, hajlatbádog, villámvédelmi hálózat, szellőzőrácsok leszerelése/elbontása/át-, visszaszerelése, továbbá munka-, felvonulási terület kialakítása, bontási anyagok konténeres elhelyezése esetén a konténer bérleti díja, bontási anyagok elszállítása.

Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

Önállóan nem támogatható tevékenységek (főbb pontok):

 • Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Nem támogatható tevékenységek (főbb pontok) :

 • Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges támogatási kérelmet benyújtani.
 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.
 • Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó rendszerek installálása.
 • Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével.
 • A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.
 • Nem támogatható olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá.
 • Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
 • Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
 • Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek jelen Felhívásban nem támogathatóak
 • Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek, kivéve az Annex I. termékek feldolgozását és előállítását végző, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő középvállalkozások projektjei. Nem támogathatók a mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, felújításai.

Támogatásban nem részesíthetők köre(főbb pontok):

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

 • amely a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 vagy GINOP-4.1.2-18 kódszámú, vagy GINOP-4.1.3-19 kódszámú vagy jelen Felhívás keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban;
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül,
 • amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
 • amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használja fel, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé

Műszaki elvárások (főbb pontok):

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

 • az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített elszámolható költség nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket
 • a támogatható tevékenységek elszámolható költsége a Pályázati Felhívásban felsorolt fajlagos költségeket nem haladhatják meg
 • az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul (Igazolás róla nem szükséges)

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.

Érdeklődik a pályázat iránt?

Vegye fel a kapcsolatot velünk elérhetőségeink egyikén!

Telefon: 0670/628-62 99

E-mail: info@mntkft.hu