Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
VP2-6.3.1-20

A mezőgazdasági kisüzemek támogatásának célja:

A pályázati felhívás fő célja a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése a vidéki térségekben működő mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatásán keresztül. A támogatás a fejlődőképes, kisméretű gazdasággal rendelkező mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti.

Pályázók köre

 • őstermelő,
 • egyéni vállalkozó,
 • szociális szövetkezet,

Amennyiben a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben

3.000 – 6.000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezett/rendelkezik, vagy

2021-ben történő igénylés esetén 991.590 – 1.983.180 Ft árbevételt ért el 2020-ban mezőgazdasági termék értékesítéséből, vagy mezőgazdasági termék értékesítéséből és Annex 1 termék feldolgozásából.

Szántóföldi növénytermesztés és kertészeti kultúrák esetén az üzemméret meghatározása a pályázat igénylését megelőző teljes lezárt üzleti évben beadott TERA kérelemben elfogadott terület alapján történik.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a pályázat igénylését megelőző teljes lezárt üzleti évben a NÉBIH nyilvántartásaiban (TIR, ENAR, BIR) szereplő állatállomány éves átlagos állatlétszáma alapján kerül meghatározásra.

Kizáró tényezők

 • ha valaki már részesült fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásában
 • egy lakcímről csak egy személy nyújthat be pályázatot
 • ha valaki már kapott támogatást Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (korábbi vagy jelen pályázat) címen
 • csak az nyújthat be támogatási kérelmet, aki 10.000 főnél alacsonyabb létszámú településen él, vagy nagyobb település esetén külterületi ingatlanban.

Támogatás fajtája:

vissza nem térítendő átalány jellegű támogatás (5,4 millió Ft), amellyel a pályázó nem köteles elszámolni a többi pályázatokhoz hasonlóan, azaz szabad-felhasználású

Támogatási intenzitás:
100%-os

A támogatás elszámolása, felhasználása

A mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtott támogatással nem szükséges elszámolni, a teljes összeg tetszőleges célra felhasználható.

A projekt területi korlátozása

A támogatás jogosultsági feltétele, hogy az igénylő életvitelszerű tartózkodási helye/székhelye a pályázat benyújtását megelőzően legalább 12 hónapja jogosult vidéki térségben van.

Közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül az alábbi települések minősülnek jogosult vidéki térségben lévő településnek:

 • 10 ezer fő alatti települések.
 • 10 ezer fő feletti tanyás települések külterületei.

Az életvitelszerű tartózkodási hely/székhely címét külterületi ingatlannak kell tekinteni, amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása zártkert.

Budapesten, vagy a budapesti agglomerációhoz tartozó településen tartózkodási hellyel/székhellyel rendelkezők a támogatás igénylésére nem jogosultak.

Kötelező vállalások:

 • a pályázó vállalja hogy legkésőbb a 4. évre meghaladja a 6000 euró STÉ üzemméretet vagy az ezzel megegyező mezőgazdaságból származó bevételt, ami közel 1,7 millió Ft,
 • 9 hónapon belül megkezdi a támogatás felhasználását
 • a támogatói okirat kézhezvételét követő 24 hónapon belül képzésen vesz részt (2 nap amely díjmentes)
 • fenntartja a őstermelő vagy egyéni vállalkozó státuszát a működtetési időszakban

Pályázat beadásának időpontja:

Harmadik szakasz: 2021. június 3. – 2021. június 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 3. – 2021. augusztus 17.

Ötödik szakasz: 2021. október 4. – 2021. október 18

Hatodik szakasz: 2021. december 3. – 2021. december 17.

 

Pályázat elbírálásának módja:

A nyertes pályázatok kiválasztása standard eljárás (pontozási rangsor állítás) szerint történik, a pályázati anyag kidolgozottsága alapján kerül megállapításra.

Bővebb információ: info@mntkft.hu