Hátrányos helyzetű települések vállalkozásainak támogatása – GINOP-1.2.9-20

A felhívás célja
A felhívás célja a hátrányos helyzetű településeken működő vállalkozások fejlesztése, beruházásaik támogatása, valamint társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatása, ezzel a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A rendelkezésre álló forrás
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. A támogatott kérelmek várható száma: 800 db.
A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
• a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint,
• a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.
Mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

A támogatás maximális mértéke:
• a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,
• a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a.
A támogatás utófinanszírozású, az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 25%-a, de legfeljebb 15 millió forint.

A támogatás formája:
Vissza nem térítendő támogatás.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
Az építési tevékenységgel vagy önállóan az elszámolható összköltség legalább 50 %-át el kell érnie.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
2. Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (az összköltség legfeljebb 50%-át érheti el).
3. Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (az összköltség legfeljebb 20%-át érheti el).
4. Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (összköltség legfeljebb 10%-át érheti el).
5. Bérköltség-támogatás igénybevétele (összköltség legfeljebb 50%-át érheti el),
6. Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
7. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

Támogatást igénylők köre:
Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikro- és kisvállalkozások, amelyek:
1. a Felhívás 1. és 2. számú mellékleteiben felsorolt településen valósítják meg fejlesztéseiket,
2. rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
3. átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és szövetkezetek pályázhatnak.

Területi korlátozás:
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a Felhívás 1. sz. mellékletében szereplő települések esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, a Felhívás 2. sz. mellékletében szereplő települések esetében elegendő, ha a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzésre kerül. Alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
A támogatási kérelmek benyújtása 2021. január 19-től 2021. február 18-ig lehetséges online, elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

Kiválasztási eljárásrend:
A beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.

A projekt megkezdése és végrehajtása:
A projekt a támogatási kérelem benyújtását követő naptól megkezdhető, korábban megkezdett projekthez támogatás nem nyújtható. A megvalósításra rendelkezésre álló idő: 18 hónap a Támogatói Okirat hatálybalépésétől, vagy ha a kezdés korábbi, akkor a kezdés dátumától számítva.

Kötelező vállalás:
1. Azon vállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft, nincs a létszámra vonatkozó kötelező vállalás.
2. Egyéb esetben a nyertes vállalkozás vállalja, hogy a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén
• legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát,
• a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a fenntartási időszak végéig fenntartja.

Fenntartási kötelezettség:
A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől számított 3 év.

Településlista – Felhívás 1. számú melléklete szerint:
Abádszalók
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
Abod
Adorjánháza
Adorjás
Ág
Aggtelek
Ajak
Alap
Alattyán
Aldebrő
Almamellék
Almáskamarás
Almáskeresztúr
Álmosd
Alsóberecki
Alsódobsza
Alsógagy
Alsómocsolád
Alsóregmec
Alsószentiván
Alsószuha
Alsótold
Alsóújlak
Alsóvadász
Alsózsolca
Anarcs
Andocs
Andrásfa
Apácatorna
Apagy
Apostag
Aranyosapáti
Arka
Arló
Ároktő
Ártánd
Ásotthalom
Aszaló
Átány
Babócsa
Bábonymegyer
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszőlős
Bagamér
Bakháza
Bakóca
Bakonszeg
Baks
Baksa
Baktakék
Baktalórántháza
Balajt
Balástya
Balaton
Balkány
Balmazújváros
Balsa
Bánfa
Bánréve
Barabás
Báránd
Baranyahídvég
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Barcs
Bárdudvarnok
Bárna
Basal
Baskó
Bátonyterenye
Bátor
Bátorliget
Battonya
Becskeháza
Bedegkér
Bedő
Bekecs
Békés
Bekölce
Bélapátfalva
Bélavár
Belecska
Beleg
Bélmegyer
Benk
Bér
Bérbaltavár
Beregdaróc
Beregsurány
Berekböszörmény
Berekfürdő
Beret
Berettyóújfalu
Berkesz
Berzence
Besence
Besenyőd
Besenyőtelek
Beszterec
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Biharugra
Bikal
Biri
Boconád
Bocskaikert
Bodolyabér
Bodony
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bogádmindszent
Bogdása
Bojt
Bokor
Boldogasszonyfa
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Boldva
Bolhás
Bolhó
Bonnya
Bordány
Borota
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Borszörcsök
Botpalád
Botykapeterd
Bózsva
Bököny
Bucsa
Buj
Buják
Buzsák
Bükkmogyorósd
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Bürüs
Büttös
Cece
Cégénydányád
Cered
Cibakháza
Cigánd
Cún
Csaholc
Csányoszró
Csárdaszállás
Csaroda
Császló
Csebény
Csécse
Csegöld
Csehi
Csehimindszent
Csengele
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Csenyéte
Csépa
Cserhátszentiván
Cserkeszőlő
Csernely
Csertő
Csikéria
Csipkerek
Csobád
Csobaj
Csokonyavisonta
Csokvaomány
Csólyospálos
Csögle
Csökmő
Csököly
Csurgó
Csurgónagymarton
Dabrony
Damak
Dámóc
Darány
Darnó
Darvas
Debréte
Dég
Demecser
Dencsháza
Derecske
Detek
Dévaványa
Devecser
Diósberény
Doba
Doboz
Domaháza
Dombegyház
Dombiratos
Dombrád
Dormánd
Dorogháza
Döge
Dövény
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávasztára
Drávatamási
Dubicsány
Dunaegyháza
Dunavecse
Dúzs
Ecseg
Ecsegfalva
Edelény
Egeralja
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Égerszög
Egervölgy
Egyek
Egyházasdengeleg
Egyházasgerge
Egyházaskozár
Encs
Encsencs
Endrefalva
Endrőc
Enying
Eperjeske
Erdőbénye
Erdőhorváti
Erdőkövesd
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Erdőtelek
Erk
Érpatak
Értény
Esztár
Etes
Fábiánháza
Fáj
Fancsal
Farkaslyuk
Fedémes
Fegyvernek
Fehérgyarmat
Felsőberecki
Felsődobsza
Felsőegerszeg
Felsőgagy
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Felsőnyék
Felsőregmec
Felsőszentmárton
Felsőtold
Felsővadász
Felsőzsolca
Fényeslitke
Fiad
Filkeháza
Fony
Forráskút
Forró
Földes
Fulókércs
Furta
Fülesd
Fülöp
Fülpösdaróc
Fürged
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Füzesabony
Füzesgyarmat
Gáborján
Gacsály
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Galvács
Garáb
Garadna
Garbolc
Gávavencsellő
Géberjén
Gégény
Gelej
Gelénes
Gemzse
Gerényes
Gersekarát
Geszt
Geszteréd
Gibárt
Gige
Gilvánfa
Golop
Gödre
Gömörszőlős
Gönc
Göncruszka
Görgeteg
Gulács
Gyékényes
Gyöngyösmellék
Gyönk
Györgytarló
Győröcske
Győrtelek
Győrvár
Gyugy
Gyulaháza
Gyügye
Gyüre
Hács
Hajdúbagos
Hajdúhadház
Hajdúsámson
Halmaj
Hangács
Hangony
Hantos
Háromfa
Háromhuta
Hedrehely
Hegyhátmaróc
Hegyhátszentpéter
Hegymeg
Hegyszentmárton
Héhalom
Hejce
Hejőpapi
Hencida
Hencse
Hercegkút
Heresznye
Hermánszeg
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hét
Hetefejércse
Heves
Hevesaranyos
Hevesvezekény
Hidasnémeti
Hidvégardó
Hirics
Hobol
Hodász
Hollóháza
Hollókő
Homokszentgyörgy
Homrogd
Hortobágy
Horváthertelend
Hosszúhetény
Hosszúpályi
Hőgyész
Ibafa
Ibrány
Igar
Igrici
Iharos
Iharosberény
Ilk
Imola
Ináncs
Inke
Ipolytarnóc
Iregszemcse
Irota
Istenmezeje
Istvándi
Iszkáz
Ivád
Jákfalva
Jákó
Jánd
Jánkmajtis
Jánoshalma
Jánoshida
Járdánháza
Jármi
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászdózsa
Jászivány
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jéke
Jobbágyi
Jósvafő
Kaba
Kadarkút
Kákics
Kál
Kalaznó
Kálló
Kállósemjén
Kálmáncsa
Kám
Kamond
Kamut
Kánó
Kántorjánosi
Kány
Kánya
Kápolna
Kapoly
Kaposfő
Kaposmérő
Kaposújlak
Kaposszerdahely
Kára
Karakószörcsök
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kárász
Karcag
Karcsa
Karos
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Katádfa
Katymár
Kazár
Kázsmárk
Kék
Kékcse
Kéked
Kelebia
Kelemér
Kéleshalom
Kemecse
Kémes
Kemse
Kenderes
Kenézlő
Kengyel
Keresztéte
Kérsemjén
Kerta
Kertészsziget
Keszőhidegkút
Kétpó
Kétújfalu
Kevermes
Királd
Kisar
Kisasszond
Kisasszonyfa
Kisbágyon
Kisbajom
Kisbárapáti
Kisbárkány
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kiscsősz
Kisdobsza
Kisdombegyház
Kisfüzes
Kishajmás
Kishartyán
Kishódos
Kishuta
Kiskinizs
Kiskorpád
Kisköre
Kiskunmajsa
Kisláng
Kisléta
Kismarja
Kisnamény
Kispalád
Kispirit
Kisrozvágy
Kissikátor
Kistamási
Kistelek
Kisújszállás
Kisvárda
Kisvarsány
Kisvaszar
Kisszállás
Kisszékely
Kisszekeres
Kisszentmárton
Kisszőlős
Kocsord
Kokad
Kolontár
Komádi
Komjáti
Komló
Komlódtótfalu
Komlósd
Komlóska
Komoró
Kompolt
Konyár
Koppányszántó
Korlát
Kórós
Kovácsvágás
Kozárd
Köblény
Kőkút
Kölcse
Kömlő
Kömörő
Kömpöc
Körösladány
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Körösújfalu
Körösszakál
Körösszegapáti
Kötegyán
Krasznokvajda
Kunadacs
Kunágota
Kunbaja
Kuncsorba
Kunfehértó
Kunhegyes
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Kupa
Kutas
Kutasó
Lábod
Lácacséke
Lad
Ládbesenyő
Lajoskomárom
Lak
Lakócsa
Laskod
Legyesbénye
Léh
Lénárddaróc
Lengyeltóti
Lepsény
Létavértes
Levelek
Liget
Litka
Litke
Lónya
Lövőpetri
Lucfalva
Ludányhalászi
Lulla
Lúzsok
Mád
Madaras
Mágocs
Magosliget
Magy
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Magyaregregy
Magyargéc
Magyarhertelend
Magyarhomorog
Magyarkeszi
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyarszék
Magyartelek
Makkoshotyka
Mánd
Mándok
Mánfa
Máriapócs
57
Márkháza
Markóc
Marócsa
Márokpapi
Martonyi
Mátészalka
Mátételke
Mátraballa
Mátraderecske
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraszőlős
Mátraterenye
Mátraverebély
Mátyásdomb
Mátyus
Máza
Mecsekpölöske
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Megyaszó
Méhkerék
Méhtelek
Mekényes
Mélykút
Méra
Merenye
Mérk
Mesterszállás
Meszes
Mezőberény
Mezőcsát
Meződ
Mezőgyán
Mezőhegyes
Mezőhék
Mezőkomárom
Mezőkovácsháza
Mezőladány
Mezőpeterd
Mezősas
Mezőszemere
Mezőszentgyörgy
Mezőszilas
Mezőtárkány
Mezőtúr
Mezőzombor
Mihálygerge
Mike
Mikepércs
Miklósi
Mikófalva
Mikóháza
Mikosszéplak
Milota
Mindszentgodisa
Miszla
Mogyoróska
Molvány
Monaj
Monok
Mónosbél
Monostorpályi
Mórahalom
Móricgát
Mozsgó
Mucsi
Murony
Nábrád
Nádudvar
Nágocs
Nagyalásony
Nagyar
Nagyatád
Nagybajom
Nagybánhegyes
Nagybárkány
Nagycsány
Nagydobos
Nagydobsza
Nagyecsed
Nagyhajmás
Nagyhalász
Nagyhódos
Nagyhuta
Nagyiván
Nagykálló
Nagykamarás
Nagykereki
Nagykeresztúr
Nagykinizs
Nagykónyi
Nagykorpád
Nagylóc
Nagylók
Nagypeterd
Nagypirit
Nagyrábé
Nagyrév
Nagyrozvágy
Nagyszékely
Nagyszekeres
Nagyszokoly
Nagytilaj
Nagyút
Nagyvarsány
Nagyváty
Nagyvisnyó
Nekézseny
Nemesborzova
Nemeske
Nemti
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Noszlop
Novajidrány
Nyésta
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíri
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírlugos
Nyírmada
Nyírmártonfalva
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtét
Nyírvasvári
Nyomár
Nyugotszenterzsébet
Ófehértó
Okány
Okorág
Olaszfa
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Ópályi
Ópusztaszer
Oroszi
Oroszló
Oszkó
Ózd
Ózdfalu
Ozora
Öcsöd
Ököritófülpös
Ömböly
Őr
Öreglak
Örményes
Őrtilos
Öttömös
Ötvöskónyi
Pácin
Pácsony
Palé
Pálháza
Pálmajor
Palotás
Pamlény
Pamuk
Pányok
Panyola
Pap
Papos
Páprád
Parád
Parádsasvár
Pári
Paszab
Pásztó
Patapoklosi
Patca
Patosfa
Pátroha
Pátyod
Pély
Penészlek
Penyige
Pere
Perecse
Perkupa
Péterhida
Pétervására
Petneháza
Petőmihályfa
Pettend
Piliny
Pincehely
Piricse
Piskó
Pocsaj
Pócspetri
Pogányszentpéter
Porcsalma
Poroszló
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Potony
Prügy
Pusztadobos
Pusztafalu
Pusztamérges
Pusztamiske
Pusztaottlaka
Pusztaradvány
Pusztaszer
Putnok
Püspökladány
Püspökmolnári
Rábahídvég
Ragály
Rakaca
Rakacaszend
Rakamaz
Rákóczibánya
Ramocsaháza
Rápolt
Rásonysápberencs
Rátka
Recsk
Regéc
Regöly
Rém
Rétközberencs
Révleányvár
Ricse
Rimóc
Rinyabesenyő
Rinyakovácsi
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Rohod
Rózsafa
Rozsály
Ruzsa
Ságújfalu
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Salgótarján
Sámod
Sámsonháza
Sáp
Sáránd
Sárazsadány
Sárbogárd
Sáregres
Sárfimizdó
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Sárkeresztúr
Sárospatak
Sárrétudvari
Sárszentágota
Sarud
Sásd
Sáta
Sátoraljaújhely
Segesd
Selyeb
Sellye
Semjén
Serényfalva
Sérsekszőlős
Sima
Simontornya
Sirok
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Somogyacsa
Somogyapáti
Somogyaracs
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogymeggyes
Somogyszob
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyviszló
Somoskőújfalu
Sonkád
Sóshartyán
Sóstófalva
Sósvertike
Szabadhídvég
Szabadszállás
Szabás
Szabolcs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szágy
Szajla
Szakácsi
Szakadát
Szakály
Szakoly
Szalaszend
Szalatnak
Szalkszentmárton
Szalmatercs
Szalonna
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szank
Szaporca
Szárász
Szárazd
Szarvasgede
Szászfa
Szászvár
Szatmárcseke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szeghalom
Szegi
Szegilong
Székely
Szelevény
Szemenye
Szemere
Szendrő
Szendrőlád
Szenna
Szenta
Szentborbás
Szentdénes
Szentdomonkos
Szentegát
Szentistvánbaksa
Szentlászló
Szentpéterszeg
Szerencs
Szerep
Szigetvár
Szihalom
Szikszó
Szilaspogony
Szilvásvárad
Szilvásszentmárton
Szin
Szinpetri
Szirák
Szorgalmatos
Szorosad
Szögliget
Szőlősardó
Szőlősgyörök
Szörény
Szúcs
Szuha
Szuhafő
Szuhogy
Szulimán
Szulok
Szurdokpüspöki
Tab
Tákos
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tamási
Tar
Tarany
Tarcal
Tarhos
Tarnabod
Tarnalelesz
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tarpa
Tarrós
Tass
Tataháza
Téglás
Tékes
Teklafalu
Telekes
Telkibánya
Tengeri
Tengőd
Tenk
Tépe
Terem
Teresztenye
Terpes
Tésenfa
Téseny
Tetétlen
Tiborszállás
Timár
Tiszaadony
Tiszabábolna
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszabő
Tiszabura
Tiszacsécse
Tiszacsege
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszaeszlár
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszainoka
Tiszakanyár
Tiszakarád
Tiszakerecseny
Tiszakeszi
Tiszakóród
Tiszakürt
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszanána
Tiszaörs
Tiszapüspöki
Tiszarád
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszaszőlős
Tiszatardos
Tiszatarján
Tiszatelek
Tiszatenyő
Tiszavalk
Tiszavasvári
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tófalu
Tófű
Tokaj
Tolcsva
Told
Tolnanémedi
Tomajmonostora
Tomor
Tompa
Tormás
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Torvaj
Tótszentgyörgy
Tótújfalu
Törökkoppány
Törökszentmiklós
Trizs
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrkeve
Túrricse
Tuzsér
Tüskevár
Tyukod
Udvari
Újcsanálos
Újdombrád
Újiráz
Újireg
Újkenéz
Újléta
Újlőrincfalva
Újszalonta
Uppony
Ura
Uszka
Üllés
Vágáshuta
Vaja
Vajdácska
Vajszló
Vajta
Vállaj
Vámosatya
Vámosoroszi
Vámospércs
Vámosújfalu
Váncsod
Vanyarc
Várad
Váraszó
Varbóc
Varga
Varsád
Varsány
Vásárosbéc
Vásárosdombó
Vásárosnamény
Vasmegyer
Vasvár
Vázsnok
Végegyháza
Vejti
Vékény
Vekerd
Vésztő
Vid
Vilmány
Vilyvitány
Visnye
Viss
Viszló
Vízvár
Vizslás
Vizsoly
Zabar
Zádor
Zádorfalva
Záhony
Zajta
Zákány
Zákányfalu
Zákányszék
Zala
Zaláta
Zalkod
Zaránk
Zemplénagárd
Zics
Ziliz
Zubogy
Zsadány
Zsáka
Zsarolyán
Zselickisfalud
Zsujta
Zsurk

1. Abaújszántó
2. Alacska
3. Álmosd
4. Barabás
5. Báránd
6. Bárna
7. Besenyőtelek
8. Borsodnádasd
9. Buják
10. Csány
11. Csengőd
12. Diósjenő
13. Dunavecse
14. Erdőbénye
15. Érsekvadkert
16. Fülöp
17. Gamás
18. Győrtelek
19. Gyulaháza
20. Homokmégy
21. Izsófalva
22. Kaszaper
23. Kazár
24. Kevermes
25. Körösszegapáti
26. Kunadacs
27. Levelek
28. Mád
29. Monok
30. Monostorpályi
31. Nagybajom
32. Nagykamarás
33. Nyírkércs
34. Őr
35. Örményes
36. Petneháza
37. Ramocsaháza
38. Somogysárd
39. Sükösd
40. Szamosszeg
41. Szécsény
42. Tiszalúc
43. Tiszaroff
44. Tiszaszőlős
45. Varsány
46. Abádszalók
47. Almáskamarás
48. Alsószentmárton
49. Arló
50. Ásotthalom
51. Átány
52. Bagamér
53. Bakonszeg
54. Balajt
55. Besenyőd
56. Biharkeresztes
57. Biharnagybajom
58. Bodrogkeresztúr
59. Boldogkőújfalu
60. Boldva
61. Buj
62. Cece
63. Cigánd
64. Csanádapáca
65. Csenyéte
66. Cserdi
67. Csökmő
68. Csököly
69. Dámóc
70. Dédestapolcsány
71. Drávacsehi
72. Drávaiványi
73. Értény
74. Fegyvernek
75. Felsődobsza
76. Földes
77. Fulókércs
78. Furta
79. Gadna
80. Gávavencsellő
81. Göncruszka
82. Gyulaj
83. Hernádvécse
84. Hirics
85. Hőgyész
86. Jászkisér
87. Kadarkút
88. Kállósemjén
89. Karancskeszi
90. Karancslapujtő
91. Karancsság
92. Kastélyosdombó
93. Kerecsend
94. Kismarja
95. Kistolmács
96. Kisszentmárton
97. Kömlő
98. Kunbaja
99. Lakócsa
100. Laskod
101. Litke
102. Ludányhalászi
103. Lúzsok
104. Madaras
105. Magy
106. Magyarhomorog
107. Mátraverebély
108. Mélykút
109. Mezőhegyes
110. Mezőladány
111. Mezőtárkány
112. Mozsgó
113. Nagybárkány
114. Nagycserkesz
115. Nagyhalász
116. Nógrádszakál
117. Nyíribrony
118. Nyírkáta
119. Nyírmihálydi
120. Nyírpilis
121. Nyírtass
122. Oltárc
123. Pálmajor
124. Piricse
125. Piskó
126. Pocsaj
127. Pusztakovácsi
128. Pusztamérges
129. Rátka
130. Ricse
131. Rimóc
132. Rohod
133. Ságújfalu
134. Sárkeresztúr
135. Sárrétudvari
136. Sellye
137. Sósvertike
138. Szakácsi
139. Székely
140. Tarhos
141. Tarnabod
142. Tarpa
143. Táska
144. Téseny
145. Tetétlen
146. Tiszabő
147. Tiszabura
148. Tiszagyenda
149. Tiszakarád
150. Tiszaszentimre
151. Told
152. Tornyospálca
153. Tyukod
154. Vajdácska
155. Vajszló
156. Vejti
157. Vésztő
158. Vilmány
159. Vizsoly
160. Zajk
161. Zalakomár
162. Zemplénagárd