Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram
GINOP-8.3.5-18

A hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a modern termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. A hitelprogramra olyan vállalatok jelentkezhetnek, amelyeknek beruházása pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő.

Kitűnő lehetőség a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, vissza nem térítendő pályázatokból kiszoruló vállalkozásoknak, hiszen nagyon kedvező feltételekkel, visszatérítendő támogatást nyújt a 0%-os hitelkonstrukció, mely gyakorlatilag kamat- és költségmentes.

Beadási határidő: 2021.06.30.

Kiknek nyújt támogatást?

A kölcsönt egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, valamint szövetkezet formájában működő vállalkozások igényelhetik, amelyek a kölcsönszerződés megkötésekor is mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülnek (a kapcsolt- és partnervállalkozásait is figyelembe véve).

Induló vállalkozás is igényelheti!

Igényelhető kölcsön összege:

Min. 1 millió Ft – maximum 50 millió Ft. Kezdő vállalkozások által maximum 25 millió Ft.

Területi korlátozás:

A megvalósítási hely a vállalkozás Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a Közép-Magyarországi régión kívül valósul meg.

 

Hitel biztosítékai, fedezet:

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni, mely a futamidő végéig nem idegeníthető el. A megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.

Kölcsönszerződés adatai:

 • Kölcsön összege: 1-150 millió forint, de maximum a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszöröse, kezdő vállalkozás esetén 1-25 millió forint
 • Futamidő: maximum 7 év
 • Rendelkezésre tartási idő: 3-12 hónap + 6 hónap
 • Türelmi idő: rendelkezési tartási idő vége + 6 hónap
 • Tőketörlesztés: havonta a türelmi idő végétől
 • Önerő: legalább 10%
 • Kamat: 0%
 • A kölcsönszerződés semmilyen extra költséggel nem jár

Támogatható tételek:

 • Tárgyi eszközök
 • Immateriális javak (maximum 20% arányban)
 • Működési költségek
 • Készletbeszerzés

Bővebb információ: info@mntkft.hu