GINOP-5.2.7-18 Fiatalok Vállalkozóvá Válásának támogatása és GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők Vállalkozóvá Válásának támogatása

Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében felkészített álláskeresők által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából.

A támogatást igénylők köre:

 1. 18. életévüket betöltött – 18 és 25 év közötti álláskereső fiatalok

 2. 25 és 30 év közötti álláskereső fiatalok

 3. 30. életévüket betöltött álláskeresők

 4. Magyarországi lakcímmel rendelkeznek

 1. GINOP 5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel rendelkeznek

 2. a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkeznek,

 3. a létrehozott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtása előtt maximum 3 hónappal korábban alakult.

 4. A tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozást alapító személynek a létrehozott társas vállalkozásban minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját.

 5. A pályázás további feltétele, hogy a programba kerüléskor és a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.

További feltételek:

A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell saját vállalati bankszámlával, illetve ügyfélkapu regisztrációval.

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam és fenntartási időszak

A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti.

Kötelező vállalások:

A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben, realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.

A támogatott vállalkozás jogi forma szerint:

Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok közül, beleértve a KIVA adózókat is:

GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,

GFO 117 – Betéti társaság.

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

GFO 231 – egyéni vállalkozó,

GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó

GFO 228 – egyéni cég 11

Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók)

GFO 231 – egyéni vállalkozó,

GFO 117 – betéti társaság

lehet.

A projekt területi megvalósulása:

Közép-Dunántúl; Nyugat-Dunántúl; Dél-Dunántúl; Észak-Magyarország; Észak-Alföld; Dél-Alföld.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon ügyfélkapun keresztül.

A támogatás mértéke, összege:

 1. a) A támogatott vállalkozás által igényelhető támogatás legfeljebb, maximum 4 573 800 Ft lehet.

 1. b) A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.

Projekten belül elszámolható költségek:

 1. foglalkoztatás – munkabér, járulékok, vállalkozói kivét, KATA adózónak kifizetett jövedelem, alkalmazott bér és járulékai

 1. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság,

 2. előkészítési tevékenység,

 3. eszközbeszerzés,

 4. eszközbérlés,

 5. üzlethelyiség-bérlet, vagy irodabérlet,

 6. információs technológiafejlesztés,

 7. egyéb immateriális javak beszerzése,

 8. piacra jutás támogatása,

 9. anyagbeszerzés,

 10. általános vállalatirányítási tevékenység.

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Előleget biztosít a pályázati felhívás:

A megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 2.286.900,- Ft összegű támogatási előleget biztosít.

Kifizetési igénylést a projekt megkezdését követően 3 havonta nyújthat be a támogatott vállalkozás.