Hitelprogram célja: A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által igényelhető kölcsön, ami a vállalkozás működéséhez és fejlesztéséhez járul hozzá, és ahol a kamat mértéke 0 % a futamidő lejáratáig.

Kölcsön típusa: Éven túli lejáratú kölcsön.

A kölcsön összege: min 1 – max 20 millió Ft.
Devizanem: HUF

Kamat: 0% / év

Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítás díja nem kerül felszámolásra.

Jogosultak köre:

Kölcsönigénylésre jogosult az a vállalkozóvá válás érdekében korábban támogatásban részesült vállalkozás, amely a korábbi támogatás tényét az alábbi dokumentumok valamelyikével tudja igazolni:

­ támogató okirat a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása  keretében,

­ támogató okirat a TÁMOP-2.3.6.B-12/1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban keretében,

­ támogató okirat a GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása keretében,

­ elfogadott üzleti tervvel, képzés tanúsítvánnyal és megalapított vállalkozással rendelkezik a GINOP-5.1.9-17 Fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása keretében,

­ a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott hatósági szerződés vállalkozóvá válás támogatásához, cégalapítástól számított 5 hónapig;

­ a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által kiadott hatósági szerződés vállalkozás indításának támogatására, cégalapítástól számított 5 hónapig.

Tehát, csak nyertes pályázó tud hitelt igényelni, a támogatói okirat kézhezvételét követően!

Kivéve az új Ginop-5.1.9-17 kódszámú 4,5 M Ft-os pályázaton indulók, mert ők a cégalapítást követően már igényelhetik a hitelt, függetlenül a pályázat elnyerésétől!

Projekt megvalósítás helye: csak vidéki, konvergencia régiókban, vagyis Budapest és Pest megyében nem! Pest megyén és Budapesten kívül mindegyik régióban elérhető.

Önerő: A hiteligénylőnek csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a Projekt elszámolható összköltségének legalább 5 %-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Ezt a projekt megvalósítása elején kötelező elkölteni és az elköltést igazolni kell. Addig folyósítás nem igényelhető.


A kedvezményezett köteles az Ügyfél Lehívási Értesítéshez csatolni a folyósítani kért kölcsönösszeg felhasználási céljaként a Projekthez kapcsolódó számlá(ka)t, vagy más számviteli bizonylato(ka)t, több számla, illetve számviteli bizonylat esetén pedig

ezek összesítőjét is.

Támogatható tevékenységek:


A kölcsön terhére folyósítás kizárólag a Közvetítő által elfogadott, a Kölcsönszerződés 1. számú mellékletében szereplő anyagi-, műszaki- és forrásösszetételnek megfelelő tartalommal és a Projektre vonatkozóan benyújtott szerződések, megrendelések, számlák, egyéb dokumentumok tartalma szerinti eszközökre és munkákra, a vállalkozói/kivitelezői/adásvételi szerződés szerinti ütemezésben történhet.

A támogatható tevékenységek keretében elszámolható költségek:


Ingatlan vásárlás (max 10% erejéig),

ingatlan építés (átalakítás, bővítés, felújítás) épület-kivitelezés,

új tárgyi eszköz beszerzés,

használt tárgyi eszköz beszerzés is,

immateriális javak beszerzése,

készletbeszerzés (max 35% erejéig)

3 havi munkabér, illetve annak adó- és járulékvonzataival maximum 5 fő erejéig

haszongépjármű vásárlás;

Haszongépjármű vásárlás feltételei:

1 db haszongépjármű vásárlás abban az esetben lehetséges, amennyiben a gépjármű a 8704 vámtarifaszám alá tartozik, és a megvásárolandó haszongépjármű az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

 1. A) Zárt karosszériás kivitel esetén:

= a vezetőfülkét gyárilag elválasztották a rakodótértől,

= a vezetőfülkében legfeljebb három személy szállítható,

= a zárt rakodótér hátsó- vagy oldalajtó nyitású, oldalán vagy hátsó részén ablakokkal felszerelt is lehet,

=a rakodótérben nincs gyárilag kialakítva ülésrögzítési lehetőség, vagy azokat megszüntették, illetve tartósan használhatatlanná tették.

 1. B) platós kivitelű jármű esetén (önálló vezetőfülkével ellátott és platóval rendelkező járművet jelent)

Visszaigényelhető Áfa nem elszámolható költség. Vagyis, aki Áfa alanyi mentes, ott a 20 millió Ft-ba az áfa is finanszírozható a kölcsönből. De, aki Áfa alany, ott a 20 millió Ft nettóban értendő, az Áfát önerőből kell finanszíroznia és azt lehet majd visszaigényelni vagy levonni a fizetendő áfából.

 

Igénylési feltételek:

 1. A hiteligénylő (és esetleges kezese) nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben [KHR (régebbi nevén BAR lista)] mint negatív adós, tehát nincs mulasztása, visszaélése, és nem áll végrehajtás alatt sem.

 2. A hitelösszeg 50%-áig kötelező ingatlan/tárgyi eszköz, gép vagy gépjármű fedezetet biztosítani, aminek értéke értékbecslő által történik. Ingatlanok esetében az MFB Zrt. olyan ingatlant is elfogadhat fedezetként, amely a biztosítéki körbe történő bevonáskor már jelzálogjoggal (akár többszörösen) terhelt.
  Gépjármű esetében
  pedig kötelező CASCO-val rendelkezni.

 1. A kölcsönösszeg a hiteligény elbírálását követően nem növekedhet! Tehát, célszerű emiatt minél nagyobb hitelösszeget igényelni, még akkor is, ha nem kerül teljes mértékben felhasználásra. Ha 10 millió Ft-ot igényelsz, de a végén csak 5 millió Ft-ot használsz fel, nincsen semmi baj, 5 millió Ft-ot kell majd visszafizetned. Amennyiben a projekt befejezéséhez szükséges, úgy az önerő összegét kell megnövelni, ha kevesebb összeget igényeltél, mint amibe végül kerül a beruházás.

 2. A Közvetítőhöz benyújtásra kell kerüljön a folyósítás kért értéknapjánál 30 napnál nem régebben kiállított köztartozásmentességet mutató nemleges NAV adóigazolás vagy annak igazolása, hogy a Kedvezményezett szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában, és a nemleges adóigazolás a Kedvezményezett székhelye és valamennyi telephelye, fióktelepe szerinti önkormányzati adókötelezettségek vonatkozásában.

 3. Továbbá, szerződésmódosítás keretében végzett fedezetcsere vagy az anyagi-műszaki összetétel változása esetén a futamidő nem hosszabbodhat. A Kölcsönszerződés szerinti rendelkezésre tartási időn túl kölcsön nem folyósítható.


Egyéb fontos kiegészítő információk:


A kölcsön futamideje alatt lehetőség van a kölcsön teljes vagy részleges előtörlesztésére
a Termékleírásban/Felhívásban rögzített feltételekkel. Részleges előtörlesztés esetén a Kedvezményezett:

– alapesetben a kölcsön futamidejének rövidítését kéri változatlan törlesztő részlet mellet,

– vagy a kölcsön futamidejének változatlanul hagyása mellett a havi törlesztő részletek csökkenését kérheti.

Ezen utóbbi lehetőség választásáról a Kedvezményezett írásban nyilatkozik.

A folyósítandó összeg a rendelkezésre tartott keretet nem haladhatja meg.

Lehívás kizárólag a rendelkezésre tartási idő alatt kezdeményezhető azzal, hogy a folyósításnak a rendelkezésre tartási idő alatt meg kell történnie.

Futamidő:

a) Ingatlan építés, vásárlás, felújítás vagy átalakítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év; b) immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év; c) új eszköz beszerzése esetén legfeljebb az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig; d) használt eszköz beszerzése esetén legfeljebb az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év. A fenti pontok kombinációja esetén a maximális futamidőt a leghosszabb maximális futamidővel rendelkező hitelcélhoz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni.

A feltüntetett futamidők a lehetséges Türelmi- és/vagy Rendelkezésre Tartási időt is tartalmazzák.

Rendelkezésre Tartási Idő

A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 12 hónap, ami 6 hónappal meghosszabbítható (a hosszabbítás a Türelmi Idő csökkentésének a terhére történhet).

Türelmi Idő

A Rendelkezésre Tartási Idő végétől számított legfeljebb 12 hónap, végső lejárata a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap utolsó napjára eshet.

Projekt megvalósulásának határideje

A Projekt megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a Kölcsönszerződés megkötését követő 24 hónapon belül be kell fejezni, amely határidő indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.

Fedezet

Az igényelt kölcsön 50%-ának mértékéig szükséges fedezetet biztosítani az alábbiak szerint:

új gép/berendezés/készlet vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/készlet fedezetként

ingatlan építés, vásárlás, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként,

A Projekt tárgyát kötelező a fedezeti körbe bevonni, kivéve a Projekt keretében beszerzett immateriális javakat, amelyek fedezetként történő bevonása nem kötelező.

A Projekt tárgya – ideértve a fedezetként nem bevont immateriális javakat is – a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

­ ingatlan jelzálog,

­ ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),

­ fizetési számla követelésen alapított óvadék,

­ Gazdasági Társaság és Szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége, ­ egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,

­ hitelintézet által vállalt garancia (pl. Garantiqa, vagy bármely más bank).

Finanszírozás, a támogatás lehívása:

Előleg nincs. Viszont, szállítói finanszírozás van, tehát az eladó, kivitelező, szolgáltató által kiállított számlákat a folyósító bank befogadja, és közvetlenül a számla kiállítójának fizeti ki. Az 5 % önrészt az első lehívásig el kell költeni, a kölcsön lehívása csak ezt követően lehetséges. Tehát, el kell költeni az önrészt az elején. Ha valaki meg tudja előlegezni a beruházást, eszközvásárlást, stb, az a számlákat benyújthatja és neki fizeti ki közvetlenül a bank, de ez nem szükséges, ha a kivitelezőtől, beszállítótól kértek számlát is azt benyújtjátok a banknak.