Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatására

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

 VINOP-1.2.1-21

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

Technológiafejlesztés · Infrastrukturális és ingatlan beruházás · Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele · Képzési szolgáltatások igénybevétele · Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele · Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása · Projekt-előkészítés

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

Várhatóan:

 • 2021. június 15-30.
 • 2021. szeptember 30 – október 15.
 • 2022. február 1-15.

Mekkora összegre lehet benyújtani a kérelmet?

10 millió Ft – 629,3 millió Ft

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?

Visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás

Várhatóan hány projekt kap támogatást?

1000-3000 db

Kell-e önerő a projekthez ?

Igen, 30% mértékben

Mennyi előleg igényelhető?

100%, maximum 629,3 millió Ft

Hol valósítható meg a projekt?

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?

24 hónap

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval szükséges alátámasztani.

 Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 2. b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 3. c) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

 Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó