Aktuális pályázatok és pályázati kiírások

Fiatalok Vállalkozóvá Válásának támogatása–GINOP-5.2.7-18
és
Álláskeresők Vállalkozóvá Válásának támogatása-GINOP – 5.1.10-18

Pályázat benyújtásának határideje és módja:
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges:

A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Igényelhető támogatás: Az egy jogosult által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 4.573.800 Ft.

A projekt területi megvalósulása:

Közép-Dunántúl; Nyugat-Dunántúl; Dél-Dunántúl; Észak-Magyarország; Észak-Alföld; Dél-Alföld

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás)

Hat hónapig igényelhető bértámogatás

Legfeljebb 3 millió forint összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában, utólagos finanszírozással. Megyei szinten a Foglalkoztatási Főosztályok határozzák meg az összeget, ezért van olyan alternatívai is, ahol 2 millió forint az elnyerhető vissza nem támogatás és 1 millió forint ebből hitelösszeg, melynek támogatott kamata 0%.

Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram
Fiatalok és Álláskeresők Vállalkozóvá Válása program 20 millió Ft-os hitellehetőség

Hitelprogram célja:

A vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikro vállalkozásai, valamint társadalmi célú Mikro-, Kis-és Középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása érdekében…

GINOP-4.1.4-19
Telephelyfejlesztés energetikai korszerűsítéssel

Támogatás intenzitása: 55%

Támogatási összegek: 3-100 millió Ft

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Hitelprogram célja:

Jelen felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

Mennyi az elnyerhető összeg?

Minimum 1,5 millió, maximum 3 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni a kkv szektorban működő vállalkozásoknak.